LED racionalizacija ponude Harmony XB4 i XB5

Poštovani partneri,

Sa zadovoljstvom mozemo da najavimo lansiranje velike inovacije za nasu ponudu HARMONY XB4 i XB5.

Sledeće informacije će detaljnije objasniti razne promene koje ovaj projekat uključuje:

Schneider Electric izjavljuje da je najnoviji razvoj LED tehnologije omogućio da osmisle nove načine za bolju osvetljenost proizvoda u opsegu prečnika 22mm.

Princip je da se obezbedi samo jedan tip LED svetlosnog bloka (LED bele boje) i da se obezbedi funkcija boje samo pomoću kapice kontrolnog svetla ili glave tastera.
Novi LED svetlosni blok bele svetlosti se razlikuje od postojećeg i uključuje 2 LED-a umesto jednog. Na taj način poboljšava se osvetljenost i postiže bolji kontrast bez obzira da li je funkcija osvetljena ili ne.

Novi dizajn sa samo jednom referencom umesto šest, ima mnoge prednosti za sve vrste kupaca.

Predviđena je racionalizacija referenci koje pripadaju sledećim funkcijama:

Kompletni sklopovi sa kontaktima kao što su:
ZB4BV0***
ZB5AV0***
3 Internal
• Kompletna svetlosna tela kao što su:
ZB4BV**
ZB5AV**
• Samostalni svetlosni blokovi kao što su:
ZBV**
ZALV*
Na primer:
– ZBV1 (bela)
– ZBV3 (zelena)
– ZBV4 (crvena)
– ZBV5 (narandžasta)
– ZBV6 (plava)
– ZBV8 (žuta)
Sve ove reference biće pod referencom ZBVB1.

Reference za kompletne tastere ostaju nepromenjene.

Pregled u prilogu.

Potrebno je obratiti pažnju da se ne pomešaju komponente tokom sklapanja:
– Da biste u potpunosti iskoristili prednosti novog osvetljenja, potrebno je sastaviti nove glave tastera sa novim LED blokovima;
– U slučaju da se pomeša nova glava tastera sa starim LED blokom iste boje, izgledaće takođe ispravno i neće uticati na funkciju osvetljenja;
-Ali stara glava sastavljena sa novim LED blokom (konkretno na crvenoj i zelenoj boji) imajuestetske posledice koje bi mogle biti neprihvatljive za kupca (čak i ako ne postoji nikakav
bezbednosni problem).

Zato je neophodan poseban oprez tokom perioda tranzicije. Nekoliko sredstava komunikacije, kao što je promotivni video na se.com ili posebne oznake na pakovanju, biće dostupni za upozorenje kupaca i biće kreirane specifične reference kako bi se osigurale funkcije održavanja. U stvari, ako kupac treba da zameni neispravan LED blok instaliran sa starom glavom, on će moći da dobije jednu od 12 referenci kreiranih posebno za ove slučajeve.

Leave a Reply