ComPacT NSX NSXm dopis za DO RS 1.4.2022

Poštovani partneri, ovim putem Vas obaveštavamo da je od 28.3.2022. na tržište Srbije počeo plasman serije nove generacije prekidača u livenom kućištu komercijalnog naziva ComPacT NSX i ComPacT NSXm.

Ovde Vam prilažemo i fajl koji sadrži dopunu cenovnika i zamensku tabelu u odnosu na seriju prethodne generacije prekidača u livenom kućištu komercijalnog naziva Compact NSX i Compact NSXm.

Dopuna cenovnika i tabela

Leave a Reply