Schneider Electric katalozi i brošure

Na ovoj stranici možete pronaći kataloge, brošure i ostale stvare iz programa Schneider Electric za lakši izbor i odabir opreme.

Automatski osigurači IC60N i odvodnici prenapona

Automatski osigurači K60N

Razvodni ormani i kutije (katalog 2017)

APC produžni i eksterne baterije

APC ups SX serija

Odvodnici prenapona Acti 9

Asfora program ne modularnih prekidača (katalog na Srpskom i Engleskom 2019)

Unica aplikaciju za odabir modularnih prekidača (mix match)

Unica odabir regulatora svetlosti (dimera)

Unica (katalozi na Srpskom, Engleskom 2016 dopunjena verzija, uputstva….)

Parapet i podne kutije  optiline & Altira

Merni Uređaji PM6000 i PM1000

Merni uređaji, brojila, ampermetri, voltmetri… (Energy management, revenue metering and power quality monitoring & gateways) (dodat nov katalog Power Logic 2018 Eng)

Merni Uređaji Easy logic (katalog 2019 Eng)

1001 proizvod u Vašem džepu (katalog 2016 na Srpskom)

Senzori svih vrsta (induktivni, kapacitivni, foto….)

Presostati (mehanički i elektronski), transmiteri i senzori pritiska

Kontrolne i signalne jedinice 2016 (granični prekidači, tasteri i indikatori,  upravljačke konzole, upravljačke kutije, semafori, pedale i džojstici)

Tasteri i indikatori fi22 serije XB4 (katalog septembar 2020) i alat za odabir tastera

Tasteri i indikatori fi22 serija XB5 (katalog  septembar 2020) i alat za odabir tastera (dodati katalozi za bežične i biometričke tastere)

Tasteri i indikatori fi22 serija XB7

Tasteri i indikatori fi16 serija XB6

Katalog tastera i indikatora XB4, XB5 i XB7

Tasteri fi30

Kutije za tastere XAL (katalog avgust 2020)

Signalne jedinice (semafori i sirene)

Releji kontrolni i nadzorni (katalog iz 2019)

Logički kontroleri Modicon 221, 241 i 251 (katalozi 2018 i 2019)

PLC Modicon

Twido PLC kontroleri

Uvod u automatizaciju (katalog na Srpskom)

Releji elektromehanički i SSR (katalog 2018)

Napajanja i transformatori (Phaseo napajanja katalog 2019,  Phaseo transformatori katalog 2019)

Releji SSR (katalog juli 2018)

Vremenski releji (katalog 2019)

Granični prekidači

Detekcija za automatska rešenja (Detection for automation solutions OsiSense)

Katalog zaštitne opreme (Control and protection components 2011/2012)

Kanalice

Kompakt prekidači NSX i NSXm (katalog 2019)

Kompakt prekidači Compact NS (katalog 2020)

Uređaji za izmenu napajanja (katalog 2020)

Motorna kontrola i upravljanje (katalog 2019-2020) i Tesys katalog 2020.

Niskonaponska oprema (katalog 2016 na srpskom)

Redne stezaljke, sabirnice i distributivni blokovi 2017

Kontaktori do 150A serija LC1D

Kontaktori Green (nova serija sa univerzalnom AC/DC špulnom)

Reaktivna energija i kompenzacija (katalog Varset 2018, Reactive Energy Managment 2014 i uputstva)

Led panik svetiljke Easy Led i Exiway

Temperaturni kontroleri

Sigurnosni releji Preventa i sigurnosne zavese

Motorne zaštite GZ1, kontaktori LC1E i bimetali LRE iz TVS serije

Senzori pokreta i prisustva Argus

Kompakt prekidač Easypact CVS

Stanske table Easy 9

Stanske table Pragma D

Stanske table Mini Pragma

Regulator Altivar Process 600

Regulator Altivar Process 900

Regulator Altivar 12

Regulator Altivar 212

Regulator Altivar 312

Regulator Altivar 320 i 340 (ATV 320 katalog 2020, ATV340 katalog 2019)

Regulator Altivar 61

Regulator Altivar 71

Uređaji za meki start Altistart ATS01 (softstarteri)

Uređaji za meki start Altistart ATS22 (softstarteri)

Industrijska Kontrola (katalog 2008 na Srpskom)

Niskonaponska oprema (kKatalog 2016 na Srpskom)

Zaštitni uređaji (katalog 2008 na Srpskom)

Sistemi za izmenu napajanja (Compact NSX100-630, Compact 600-1600, Compact INS/INV i Masterpact)

Enerlin’x – kontrola, upravljanje i nadzor električnih instalacija

Nožni prekidači i pedale

Digitalni zaštitni releji Sepam (katalog 2018)

Srednjenaponska oprema

Elektroinstalacioni sistemi (katalog 2008 na Srpskom)

Upravljačke kutije XAP

Rastavljači Fupact (rastavljačke letve i drišeri) (katalog 2018) i (tablica zamene artikala)

Grebenasti prekidači

Modularni ormani Prisma P i Prisma G (katalozi 2018, Prisma G katalog sa serijom od 250A)

Bežično upravljanje kranovima eXlhoist

HMI (Human Machine interfaces)

Upravljačke konzole i kutije za kranove

Kompakti prekidači Masterpact NT i NW (katalog 2020)

Kompakti prekidači Masterpact MTZ (katalog 2020) i konfigurator

Razvodne i montažne kutije mureva

Prekidači i rastavljači (katalog na Srpskom)

Ind. utičnice i ormani Kaedra i Pratika (katalog 2016 i 2018)

Šinski razvod Kanalis (razni stari i novi katalozi)

Strujni transformatori

Zelio brojači

Zelio kontroleri i konvertori signala (katalog 2018)

Vodič za automatizaciju i kontrola (katalog 2018)

Upravljanje motorima i step motori Lexmium

Upravljanje mašinama i upravljanje pumpama za industriju i infrastrukturu

Merenje otpora izolacije Vigilohm (katalog 2019)

Vigirex zaštitni releji (katalog 2018)

Rek oprema i mrežni kablovi Actassi (katalog 2018)

Razna uputstva i vodiči

Aplikacije za Android telefone